Επιστολή προς Πρόεδρο ΔΣ Αμαρουσίου 24-11-15

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

 

24-11-2015

 

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Επ. Γαρδέλη

Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τρία  θέματα τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την ανάπτυξη της.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο θέμα της Διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων, την Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου και τη λειτουργία της διαπαραταξιακής Επιτροπής που αφορά στον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της πόλης και τη διατήρηση των ελεύθερων χώρων.

Για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων-απορριμμάτων το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του ανέθεσε στο ΕΜΠ (κα Λουϊζίδου) την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ).

Επειδή η εκπόνηση ενός τέτοιου φιλόδοξου σχεδίου και κυρίως η εφαρμογή του στην πράξη απαιτεί τη μεγίστη δυνατή ευαισθητοποίηση των πολιτών επαναφέρουμε την πρόταση που καταθέσαμε τον περασμένο Ιούλιο

Προτείνουμε επίσης να εισάγετε το θέμα το συντομότερο δυνατόν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα σε ποια φάση ευρίσκεται η επεξεργασία του σχεδίου, αλλά, κυρίως, να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κατοίκους πριν την τελική υποβολή του.

Εκκρεμεί η ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-2019 του οποίου η πρώτη φάση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε.

Επειδή και αυτός ο σχεδιασμός επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη και τη λειτουργία της πόλης και είναι και αυτός αντικείμενο διαβούλευσης με τους πολίτες ζητάμε να ενημερωθούμε για την εξέλιξη του θέματος.

Τέλος στο θέμα του ΓΠΣ και την προστασία των ελεύθερων χώρων σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η σύσταση και λειτουργία διαπαραταξισκής επιτροπής που είχε αποφασισθεί ήδη από την προηγούμενη θητεία της διοίκησης του κ. Δημάρχου.

Σε αναμονή απαντήσεων σας

 

Λευτέρης Μαγιάκης

Επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι»

  • Users on page

    Now online: 1
    Overall: 258850