Αλλάζουν οι δημοτικές επιχειρήσεις για να μην αλλάξει η διαχείριση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρόσφατη απόφασή της η Δημοτική Αρχή και  η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε τη σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αμαρουσίου.

Σκοπός της επιχείρησης η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και η παροχή υπηρεσιών Πολιτισμού και Αθλητισμού στους δημότες.

Η ενέργεια αυτή έρχεται σαν συνέπεια της απόρριψης προηγούμενων αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής από το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τις οποίες η διοίκηση Πατούλη προσπάθησε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της διεύθυνσης Πολιτισμού και του Αθλητισμού του δήμου, στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ώστε να υλοποιούνται υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

Η παράταξή μας από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε σε αυτές τις μεθοδεύσεις.

Κατέφυγε με προσφυγές στην γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού, εκτός από πολιτικά απαράδεκτες, οι ενέργειες αυτές ήταν και παράνομες, και τελικά δικαιώθηκε.

Η Δημοτική Αρχή δεν εμπιστεύεται τη Δ/ση Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, στην οποία απασχολούνται πάνω από 70 δημοτικοί υπάλληλοι και μέχρι πρόσφατα παρείχε αυτές τις υπηρεσίες στους δημότες και προχωρά στη σύσταση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης. Ο λόγος γνωστός και απαράδεκτος.

Η διοίκηση Πατούλη υλοποιεί με πλήρη αδιαφάνεια την πολιτική της, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, χωρίς τον άμεσο έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακάμπτει τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Διαχειρίζεται κονδύλια ύψους 1,8 εκ. ευρώ το χρόνο παρακάμπτοντας τις διαδικασίες του Δήμου και του δημόσιου ελέγχου.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο όπου εκτός από ένα εκπρόσωπο της μειοψηφίας όλοι οι υπόλοιποι θα είναι επιλογές του κ. Πατούλη προσωπικά.

«Βολεύονται» και μερικοί/ες ευνοούμενοι αφού για αμοιβές μελών του Δ.Σ οι πολίτες του Αμαρουσίου θα δίνουν 54.000 ευρώ το χρόνο.

Σπαταλούνται ακόμα 220.000 ευρώ το χρόνο για έξοδα «διάθεσης», δηλαδή για έξοδα προβολής και διαφήμισης του Δημάρχου.

Το έμπειρο προσωπικό της αντίστοιχης διεύθυνσης του Δήμου, μπαίνει «στο ψυγείο» αναξιοποίητο και την υπόθεση του Πολιτισμού και του Αθλητισμού αναλαμβάνουν οι «παράγοντες» με το αζημίωτο.

Οι πολιτικές αυτές έρχονται από το παρελθόν. Τις δοκιμάσαμε και ξέρουμε πού οδήγησαν. Ακόμα εκκρεμεί η εκκαθάριση της προηγούμενης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης που συστάθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή και που είναι σίγουρο ότι θα παρουσιάσει ζημιές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Επειδή οι  δημότες θα πληρώσουν στην «επιχείρηση» πάνω από 1.1 εκ. ευρώ το χρόνο απαιτούν:

‒την πολιτική στον πολιτισμό και τον αθλητισμό να την καθορίζουν τα θεσμικά όργανα του Δήμου, οι συλλογικοί φορείς τους, το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης

‒να συμμετέχουν και να δημιουργούν οι ίδιοι, να μην είναι απλά «καταναλωτές» των υπηρεσιών της «επιχείρησης»

‒ο πολιτισμός και ο αθλητισμός να εξαπλωθεί σε όλες τις γειτονιές της πόλης και τα σχολεία να γίνουν κέντρα πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στο Μαρούσι «πάθαμε». Πάνω από 100 εκ. ευρώ καινούργια χρέη φορτώνεται αυτή την εποχή ο Δήμος από τα χρέη των «επιχειρήσεων» του παρελθόντος.

Οι επόμενες γενιές θα κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό.

Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν «έμαθε» και εξακολουθεί την ίδια πεπατημένη του αμαρτωλού παρελθόντος.

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν, ώστε αφενός η πολιτική της «Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης» να προάγει χωρίς κοινωνικούς ή οικονομικούς αποκλεισμούς τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην πόλη, αλλά και να ελέγξει τη Δημοτική Αρχή για να μην υπάρξει η σπάταλη κακοδιαχείριση του παρελθόντος.

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2015.

  • Users on page

    Now online: 1
    Overall: 196547