Για να γίνει το Μαρούσι Πόλη-Πολιτισμού

modern_painting

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ 19ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΤΟ ΙΔΙΟΜΕΛΟ

 

Καλλιτέχνες, πνευματικοί άνθρωποι και εκπαιδευτικοί που ζουν και δρουν στο Μαρούσι, μετά από πρόσκληση του Συνδυασμού μας, συγκεντρώθηκαν στον χώρο τέχνης «Ιδιόμελο» για να συζητήσουν, να καταθέσουν προβληματισμούς και προτάσεις, και κυρίως να μοιραστούν με υπευθυνότητα την αγωνία τους για την πορεία των πολιτιστικών πραγμάτων στο δήμο μας.

 

Όλοι συμφώνησαν ότι  κ α ι  στον πολιτισμό σήμερα τίποτα δεν μοιάζει με την κατάσταση που ήταν πριν την εμφάνιση της κρίσης. Με αφετηρία και πυξίδα αυτήν την αρχική διαπίστωση, αναζητήθηκαν ιδέες που θα υπερβαίνουν τις κατεστημένες λογικές της ανάθεσης, των έτοιμων λύσεων και εφαρμογών, των προσκλήσεων καθιερωμένων καλλιτεχνών προς άγραν εντυπωσιασμού ενός παθητικού κοινού που απλώς θα καταναλώνει θεάματα, αν και εφόσον θα έχει εξασφαλίσει και τον άρτον τον επιούσιον.

 

Ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς τονίστηκε η ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι σχολικές κοινότητες (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς), ώστε και τα παιδιά μας να δημιουργήσουν, αλλά και να κοινοποιήσουν  τη δημιουργική τους έκφραση και  έ ξ ω  από τον περίκλειστο χώρο των σχολικών μονάδων σε γόνιμο διάλογο και συμπόρευση των νέων με τις άλλες καλλιτεχνικές δυνάμεις, αλλά και με τον κόσμο των ενηλίκων του Μαρουσιού. 

 

Επειδή επισημάνθηκε ότι  π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  σημαίνει πάνω απ’ όλα  τ ρ ό π ο ς  ζ ω ή ς ,  συνακόλουθα τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη να υπερβούμε το κλίμα της ιδιώτευσης που έχει επικρατήσει εδώ και πολλά χρόνια στην ελληνική κοινωνία – όπως φυσικά και στο Μαρούσι, και προτάθηκε να βρούμε τρόπους ώστε δημόσιοι χώροι να γίνουν χώροι συνάντησης των ανθρώπων που θα εκφράζουν τα αισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τους καημούς τους και τα ταλέντα τους.

 

Τέλος συμφωνήθηκε, μόλις τα συμπεράσματα απ’ αυτήν την πρώτη συνάντηση μορφοποιηθούν, να δοθούν σε διευρυμένη δημόσια διαβούλευση τις πρώτες ημέρες μετά το Πάσχα (τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου).

  • Users on page

    Now online: 2
    Overall: 286325