Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ σαν εργαλείο αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πελατειακό outsourcing του κ. Πατούλη: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ σαν εργαλείο αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, ο επικεφαλής της παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. Μαγιάκης, κατήγγειλε τη μεθόδευση του Γ. Πατούλη να χρησιμοποιεί την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ‒ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρουσίου‒ για την πραγματοποίηση μιας σειράς δράσεων που σε ένα καλο-οργανωμένο, αποτελεσματικό δήμο θα ασκούνταν από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Η πρόβλεψη του καταστατικού της ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ μπορεί να ασκεί πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις αντίκειται στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας η οποία ρητά καθορίζει σαν αποκλειστικό αντικείμενο των Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και την προώθηση της οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης του εκάστοτε Δήμου.

Η παράνομη χρήση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ‒αντί των αρμόδιων δημοτικών διευθύνσεων και υπηρεσιών‒ για την εκτέλεση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Όπως ρητά δήλωσε ο Λ. Μαγιάκης στο δημοτικό συμβούλιο, η απάντηση για την παράταξή μας είναι προφανής:

Η διοίκηση του Δήμου εξυπηρετεί το πελατειακό της σύστημα μέσω των αδιαφανών προσλήψεων, αναθέσεων και συμπράξεων που κάνει η διοίκηση της Αναπτυξιακής ΑΕ, η οποία σκανδαλωδώς στελεχώνεται μόνο από την παράταξη του κ. Πατούλη. Παρά τα επανειλημμένα μας αιτήματα για συμμετοχή εκπροσώπων της μειοψηφίας στην Αναπτυξιακή καθώς και στην άλλη εταιρεία του Δήμου, την ΑΘΜΟΝΟΝ, η Δημοτική Αρχή κάνει πως δεν ακούει. Όσο λοιπόν δεν αποδέχεται το αίτημά μας, δικαιούμαστε να την εγκαλούμε για αδιαφάνεια και πελατειακές πρακτικές.

Κάθε κερδοφόρα για τον Δήμο δραστηριότητα αναλαμβάνεται από την Αναπτυξιακή με υπεργολάβους που εκείνη επιλέγει χωρίς κανείς να γνωρίζει έγκαιρα και εκ των προτέρων τις ακριβείς διαδικασίες. Όπου δεν υπάρχει κέρδος, παρά μόνο δαπάνη (π.χ. Φιλαρμονική του Δήμου), η δράση παραμένει στο Δήμο προς δόξαν του νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού του κ. Πατούλη για το «αναποτελεσματικό» δημόσιο.

Ο Λ. Μαγιάκης επισήμανε πως με την πολιτική αυτή υποβαθμίζεται συνεχώς ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του Δήμου, απαξιώνονται οι εργαζόμενοι και παραδίδονται στους ιδιώτες εκείνες οι υπηρεσίες του Δήμου που είναι κερδοφόρες ‒συχνά και με την επιβολή υπερβολικών χρεώσεων στους δημότες.

Η διοίκηση του κ. Πατούλη αποκρύπτει την αλήθεια από τους δημότες καλώντας τους να εγγραφούν επί πληρωμή σε τμήματα του Δήμου χωρίς να αναφέρει ούτε μια λέξη στις δημόσιες ανακοινώσεις της ότι αυτά δεν εκτελούνται από το Δήμο αλλά από μία ανώνυμη εμπορική εταιρία που ανήκει μεν στο Δήμο, αλλά σκοπός της αδιαφανούς λειτουργίας της είναι ο προσπορισμός κερδών για την ίδια και τους εργολάβους από τα λεφτά των δημοτών.

Η παράταξή μας θα καταγγείλει αυτή την πολιτική στους πολίτες αλλά και στα όργανα της Αυτοδιοίκησης, όπου ο κ. Δήμαρχος πλασάρεται σαν «ανατροπέας», ενώ στην πράξη στο Δήμο εφαρμόζει εντελώς αντίθετες πολιτικές από αυτές που υποτίθεται ότι θα διεκδικήσει.

Επίσης θα προσφύγουμε στην Αποκεντρωμένη διοίκηση και το Υπ. Εσωτερικών καταγγέλλοντας την παράνομη κατά τη γνώμη μας εκχώρηση της περιουσίας του Δήμου και των εργαζόμενων σε αυτόν για την επίτευξη εμπορικού κέρδους από την Αναπτυξιακή ΑΕ και μάλιστα υπό αδιαφανείς συνθήκες.

Η ευθύνη για τυχόν προβλήματα στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου θα βαρύνει αποκλειστικά τον κ. Δήμαρχο. Οι πονηρές μεθοδεύσεις έχουν συνέπειες.

Μαρούσι, 9 Οκτώβρη 2014.

  • Users on page

    Now online: 2
    Overall: 253514