Αναμένοντας τα πορίσματα

Μαρούσι 21/12/15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελούσε και αποτελεί πάγια θέση μας ο σεβασμός του δημόσιου χρήματος, η χρηστή και διαφανής διαχείριση του από τις Δημοτικές Αρχές.

Στα πλαίσια αυτά  είχαμε ζητήσει επανειλημμένα από τη διοίκηση Πατούλη να μας δώσει στοιχεία για πολλές υποθέσεις αδιαφανούς οικονομικής διαχείρισης, όπως:

 

  • Λεπτομερής αιτιολόγηση δημιουργίας χρεών ύψους 56 εκ. € από τον οργανισμό Εργασίας και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις προς τη Δ.Ο.Υ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Λεπτομερής αιτιολόγηση διαφοράς 51 εκ. € μεταξύ εισπραχθέντων και διατεθέντων ανταποδοτικών τελών προς τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
  • Λεπτομερής αιτιολόγηση της διαγραφής απαιτήσεων άνω των 20 εκ.€ των Δημοτικών επιχειρήσεων προς το Δήμο λόγω απόρριψης τους από τον/την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Οικονομική Δ/ση του Δήμου
  • Λεπτομερής αιτιολόγηση του τρόπου πιστοποίησης των εργασιών της ΚΟΙΝΣΕΠ Καθαριότητας.

 

Τα αιτήματα μας αυτά ουδέποτε απαντήθηκαν με το πρόσχημα της αδυναμίας εύρεσης χρόνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον ουδέποτε ικανοποιήθηκε το αίτημα μας για συμμετοχή εκπροσώπων της μειοψηφίας στα Δ.Σ  της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε  και της  ΑΘΜΟΝΟΝ Α.Ε με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας.

Για όλους αυτούς τους λόγους  είχαμε δημόσια ζητήσει τη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Είναι φανερό ότι μετά την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη για διαχειριστικό έλεγχο στις οικονομικές υπηρεσίες 30 φορέων της Γενικής κυβέρνησης μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αμαρουσίου θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τα πορίσματα.

 

 

 

Για το γραφείο τύπου

Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι

 

Ζέτα Πολίτη

699 3438665

[email protected]