Δήλωση Μαγιάκη για την “επίθεση” λόγω ΟΙΚΟΠΑΔΑ

Δήλωση Λ. Μαγιάκη για τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων Π. Κούκουζα και Μ. Διακολιού για το θέμα του ΟΚΟΙΠΑΔA

Το γραφείο τύπου του «Δήμου» ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με την συκοφαντική επίθεσή του στους δημοτικούς μας συμβούλους Μ. Διακολιού και Π. Κούκουζα με αφορμή την τοποθέτησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του ΟΚΟΙΠΑΔΑ.

Το γραφείο τύπου του Δήμου Αμαρουσίου είναι δημόσια υπηρεσία και αμείβεται από τους δημότες. Δεν είναι εργαλείο προβολής και υπεράσπισης της πολιτικής του Δημάρχου, της παράταξής του και πολύ περισσότερο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Σκοπός του δεν είναι να κρίνει πολιτικά τους αιρετούς, και μάλιστα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, αλλά να πληροφορεί τους δημότες για τις αποφάσεις του Δήμου, έτσι όπως αυτές λαμβάνονται από τα θεσμικά του όργανα.

Ο κ. Δήμαρχος και η παράταξή του ας επιλέξουν άλλους τρόπους να υπερασπιστούν την πολιτική τους, όπως δικαιούνται, και όχι το γραφείο τύπου του Δήμου. Η τακτική αυτή αποτελεί κατάχρηση εξουσίας.

Ο Δήμος  δεν είναι τσιφλίκι κανενός και ιδιαίτερα του Δημάρχου ο οποίος, αντιθέτως, οφείλει να διαφυλάττει το κύρος του θεσμού.

Δηλώνω ότι οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι απολαμβάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης μας και οι τοποθετήσεις που έκαναν στο Δημοτικό Συμβούλιο για το παραπάνω θέμα είναι σύμφωνες με τις αρχές, το αγωνιστικό πνεύμα και το πρόγραμμα της παράταξής μας.

 

Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2014.