Κατάθεση στεφανιών

Η Νεολαία και όλοι οι σύλλογοι της πόλης τίμησαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου και κατέθεσαν στεφάνια την Παρασκευή 22-3-2019. 
Όλοι πλην ενός, αυτού των Φίλων της UNESCO, με πρόεδρο τη σύζυγο του κ. Πατούλη. Σύμφωνα με την εθιμοτυπία, ανήμερα της εθνικής γιορτής καταθέτουν στεφάνι μόνο ο Δήμαρχος, οι Κρατικές Αρχές και τα Κόμματα. 
Εμείς έχουμε καταγγείλει αυτές τις πρακτικές. Έχουμε από καιρό μιλήσει για “καθεστώς” Πατούλη, αντιθεσμικές ενέργειες, διακρίσεις και οικογενειοκρατία. 
Οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες της πόλης ή και υποψήφιοι γιατί ανέχονται αυτή την υποβάθμιση τους αδιαμαρτύρητα?