Κατάχρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρούσι, 25-11-2015

Προς τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου κ. Επ. Γαρδέλη

Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου

Γ.Γ. Δήμου Αμαρουσίου

Επικεφαλής παρατάξεων μειοψηφίας

 

Θέμα: Κατάχρηση κατά την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Κε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή απευθυνόμεθα σε εσάς για ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μας αφορά την ομαλή δημοκρατική λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου του οποίου και προεδρεύετε.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πρόσφατα, αλλά και στο παρελθόν, ο κ. Δήμαρχος κάνει κατάχρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ο οποίος, εντελώς αντιδημοκρατικά κατά την άποψη μας, του δίνει το δικαίωμα της παρέμβασης σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και μάλιστα χωρίς χρονικό περιορισμό.

Πέραν τούτου το περιεχόμενο των παρεμβάσεων του είναι ορισμένες φορές άκρως προσβλητικό, υποτιμητικό, προκλητικό απέναντι σε πρόσωπα που εκπροσωπούν θεσμούς κυβερνητικούς, κρατικούς, αυτοδιοικητικούς ακόμα και συναδέλφους υποδηλώνοντας μια άκρως αλαζονική συμπεριφορά.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ως πρόεδρος του Σώματος υποχρεούσθε να φροντίζετε να τηρείται ο νόμος ο οποίος στο άρθρο 100 του κώδικα (3463/2006) προβλέπει ότι «Ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ευταξία της συνεδρίασης».

Θεωρούμε ότι τα μέτρα «ευταξίας» πρέπει να λαμβάνονται προς πάσα κατεύθυνση του Δημάρχου μη αποκλειομένου, ο οποίος και με βάση το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) υποχρεούται να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας.

Με βάση τα παραπάνω και χωρίς καμία πρόθεση να μειώσουμε την έκταση και την ένταση του πολιτικού διαλόγου σας καλούμε να λάβετε μέτρα προς πάσα κατεύθυνση ώστε να αποφεύγονται προσωπικοί χαρακτηρισμοί, απαξιωτικές και αλαζονικές συμπεριφορές και να προάγεται η ισοτιμία και ο αλληλοσεβασμός των απόψεων έστω και αν αυτές είναι διαμετρικά αντίθετες.

Για την Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Λ. Μαγιάκης

Ηλ. Γιαννακάκος

Αικ. Ψάλτη

Μ. Διακολιού

Π. Κούκουζας

Δ. Κουτσουβέλης