Κτήμα Καρέλλα: Τα ναι και τα όχι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ναι στις ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Όχι στην επιβάρυνση με ογκώδεις κατασκευές.

Σχετικά με το θέμα της πρόθεσης για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο Κτήμα Καρέλλα που τέθηκε προς συζήτηση στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 11/11/2014:

Οι δημοτικοί μας σύμβουλοι διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους εστιάζοντας στο μέγεθος της προτεινόμενης κατασκευής που θα έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο μια περιοχή πρασίνου στην πόλη μας που ήδη σηκώνει το φορτίο της αυξημένης κυκλοφορίας μεταξύ Κηφισιάς και Μελισσίων.

Η παράταξή μας βλέπει θετικά εγκαταστάσεις τοπικού χαρακτήρα και ήπιας μορφής που να μπορούν να τις χαίρονται παιδιά και γονείς της ευρύτερης περιοχής.

Παραθέτουμε επίσης δυο εξειδικευμένες ερωτήσεις του δημοτικού μας συμβούλου και αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρη Κουτσουβέλη:

«1) Επειδή το Κτήμα Καρέλλα είναι βεβαρημένο με υποθήκη στην Εθνική τράπεζα Ελλάδος για μεγάλο ποσό, ζητούμε να μας γνωρίσετε τι συμβαίνει ακριβώς με το δάνειο κι αν εξυπηρετείται κανονικά ή όχι.

2) Δεδομένου ότι σε προηγούμενη απόπειρα κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στον ίδιο χώρο, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά λόγω της κλίσης του εδάφους και του αναγλύφου, τι έχει αλλάξει σήμερα ώστε να δύναται να προχωρήσει το έργο;»

Μαρούσι, 20 Νοέμβρη 2014.