Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό μας, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, μιλάει για την περιοχή Στούντιο Α’

Βασίλης Τριανταφυλλόπουλος
Στην περιοχή μου, Στούντιο Α’, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής προβλήματα:

1) Την κακή κατάσταση των οδοστρωμάτων 2) τα σπίτια που πλημμυρίζουν λόγω έλλειψης αγωγών ομβρίων και κακοτεχνιών του αποχετευτικού συστήματος 3) τη μεγάλη έλλειψη σε πεζοδρόμια ακόμα και σε κύριες οδούς (πχ. Στουντίου) 4) τους παρατημένους και βρώμικους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. Στουντίου & Ειρήνης και Οίτης & Χρύσανθου Τραπεζούντος) 5) τον ελλιπή ηλεκτροφωτισμό.