Παρέμβαση της Παράταξης στη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ της 22-4-2019

Στη συνεδρίαση της 22-4-2019 του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την προέγκριση της μεταφοράς του ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ στο Μαρούσι παρενέβησαν και κατέθεσαν υπόμνημα ο επικεφαλής και υποψήφιος Δήμαρχος της παράταξης Λ. Μαγιάκης και η δημοτική σύμβουλος  Αικ. Ψάλτη.

Ανέδειξαν για μια ακόμα φορά τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η μεταφορά και ο χώρος να απαλλοτριωθεί για κοινόχρηστες και ήπιες κοινωφελείς χρήσεις.

Ειδικότερα αναφέρθηκαν στις κυκλοφοριακές επιπτώσεις και κατέθεσαν νομολογία του ΣτΕ βάσει της οποίας δεν είναι αποδεκτή η περαιτέρω εγκατάσταση επιβαρυντικών χρήσεων στο Μαρούσι.

Επί πλέον επισήμαναν ότι τυχόν αποδοχή του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου θα επιφέρει ανατροπή του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και σε άλλες πολεοδομικές ενότητες της πόλης. Σημειώνεται ότι το ΚΕΣΥΠΟΘΑ είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο θα αποφασίσει αν γίνεται κατ’ αρχάς δεκτό και με ποιους όρους το αίτημα της διαχειρίστριας εταιρίας του Καζίνο για τη μεταφορά του, ύστερα από την ψήφιση του Ν. 4499/2017 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο φωτογραφίζεται το Μαρούσι ως χώρος υποδοχής του Καζίνο.