Παρουσίαση βιβλίου

” Ο κύριος ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ”, του Χρήστου Τόλιου