ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΑΣ

Σπύρος Πετσίνης


Γεννήθηκα το 1956 στην Θεσσαλονίκη .
Είμαι καθηγητής (Γεωλόγος) στην Μέση εκπαίδευση από το 1984.
Ζω στο Μαρούσι από το 1987.