ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ – Παρεμβάσεις, τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

Καταψήφιση προϋπολογισμού – Εισήγηση Δ. Κουτσουβέλη

 

Έρχεται προς ψήφιση ο προϋπολογισμός της νεοσύστατης Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Πολιτισμού. Το πρώτο εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς είναι δυνατό μια νεοσύστατη Κοινωφελή Επιχείρηση να ξεκινά με προϋπολογισμό για το 2016 ποσού 3.229.700 €. Το ποσό είναι υπερβολικά μεγάλο για μια νεοσύστατη επιχείρηση. Δεν έχει λειτουργήσει, δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη το σχήμα αυτό, οπότε το λογικό θα ήταν να ξεκινήσει με ένα μαζεμένο και συνετό προϋπολογισμό.

Η απάντηση από τη Διοίκηση, όπως εκφράστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι ότι εν τοις πράγμασι δεν είναι νεοσύστατη, ότι έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία από την προηγούμενη Κοινωφελή Επιχείρηση Τέχνης και Πολιτισμού.

Θυμίζω, ακριβώς, ότι έχουμε μια κακή εμπειρία από την Κοινωφελή αυτή επιχείρηση, η οποία λύθηκε και η εκκαθάριση της άφησε ένα χρέος περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο το ανέλαβε ο Δήμος Αμαρουσίου και εντέλει όλοι εμείς οι δημότες.

Αλλά για να έρθω και σε πιο πρόσφατα παραδείγματα, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ Δήμου Αμαρουσίου, η οποία μέχρι σήμερα έχει ως βασική δραστηριότητα της την εκτέλεση των προγραμμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού παρουσιάζει ζημίες, όπως προκύπτει από την  ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α, κατόπιν στοιχείων που αποτυπώθηκαν στον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της πέμπτης (5ης ) εταιρικής χρήσης από την 01.01.2014 μέχρι την 31.12.2014 και στην οποία αναφέρεται:

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παρουσιάσει ζημίες που ανήλθαν στο ποσό των € 332,9 χιλ. περίπου…… Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 100 χιλ., ενώ τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν αρνητικά (€ 648,4 χιλ.), λόγω συσσωρευμένων ζημιών και από προηγούμενες χρήσεις.

Ακριβώς αυτές τις ζημίες θα κληθεί πάλι να τις πληρώσει ο δημότης μέσω είτε αύξησης κεφαλαίου που θα υποχρεωθεί να κάνει η Αναπτυξιακή ΑΕ δηλ. ο Δήμος Αμαρουσίου δηλ. εμείς όλοι οι δημότες, προκειμένου να καλύψει τις ζημίες, είτε αν οψέποτε λυθεί η εταιρία θα μετακυληθούν τα χρέη της στον Δήμο όπως έγινε με την Κοινωφελή Επιχείρηση.

Φαίνεται ότι δεν έχει  διδαχθεί  η Διοίκηση από τα λάθη του παρελθόντος και φαίνεται να ξεκινάμε από λάθος αφετηρία.

Εδώ τα όρια του ανεκτού και του λογικού τα ξεπερνάει η Διοίκηση και έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την οικονομοτεχνική μελέτη που είχε γίνει για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπου στην οικονομοτεχνική μελέτη προβλέπεται χρηματοδότηση του Δήμου για το πρώτο έτος λειτουργίας της 600.000€ περίπου και για το δεύτερο έτος 600.000€ περίπου, και έρχεστε σήμερα με μια επιχορήγηση 4 φορές πάνω (2.214.700€), δηλαδή οι ίδιοι αναιρείτε αυτά που σχεδιάσατε.

Διαφωνούμε και στο σκέλος του προϋπολογισμού που αφορά τις αμοιβές τρίτων, ύψους 944.500 €, δηλ. σχεδόν το 1/3 του προϋπολογισμού θα πάει σε ιδιώτες, συμβούλους και παρασυμβούλους, τη στιγμή που ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΑ 70 ΑΤΟΜΑ και είναι πολύ αξιόλογοι και ικανοί υπάλληλοι. Άρα ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ? Γιατί τους χρειαζόμαστε και σε τέτοιο μεγάλο βαθμό? ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ. Και σε τελική ανάλυση ο αθλητισμός και ο πολιτισμός δεν χρειάζεται συμβούλους, γιατί είναι και πρέπει να είναι μια κοινωνική παροχή στους δημότες και να μην αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα, σαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άλλωστε και εδώ υπάρχει ένα κακό προηγούμενο και αναφέρομαι στο Φεστιβάλ Αμαρουσίου που με πολύ μεγάλη διαφήμιση και τυμπανοκρουσίες μάθαμε για τη διεξαγωγή του, εν μια νυκτί με μια λιτή ανακοίνωση μάθαμε ότι ματαιώνεται επειδή ο επιχειρηματίας εκτίμησε για δικούς του λόγους ότι δεν θα βγάλει πιθανόν τα λεφτά του ή το προσδοκώμενο κέρδος, το παρατάει στη μέση και σηκώνεται και φεύγει και εκτίθεται ο Δήμος στα μάτια των δημοτών του πλήττοντας το κύρος του.

Να θυμίσουμε ότι πριν ένα μήνα η Αναπτυξιακή ΑΕ εκχώρησε για 3 μήνες σε ιδιώτες τον αθλητισμό και πολιτισμό έναντι 270.000 €, τη στιγμή που πιθανότατα ακόμη και σήμερα υπάρχουν απλήρωτοι γυμναστές και καθηγητές μουσικής από την προηγούμενη χρονιά (περιόδου 2014-2015)!

Η χρηματοδότηση του Δήμου για το 2016 προς την Κοινωφελή Επιχείρηση θα είναι 2.214.700€ και αν προστεθεί και ένα μέρος από το κονδύλι του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου για δαπάνες υπηρεσιών αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής συνολικού ποσού 2.504.318,80€  φτάνουμε σε τεράστια ποσά.

Θα μας πει η Διοίκηση, δηλ. δεν θέλετε να έχουμε προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού?

Η απάντηση είναι θέλουμε να έχουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας  και της συνετής και χρηστής οικονομικής διαχείρισης, μέχρι εκεί που μπορούμε. Γιατί μέλημα μας δεν είναι η προσωρινή και εφήμερη παροχή πληθώρας δραστηριοτήτων χολιγουντιανού επιπέδου με κάθε κόστος, αλλά η διασφάλιση της συνέχισης ύπαρξης αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων μακροπρόθεσμα, σε ένα επίπεδο που θα λαμβάνει υπόψη και την οικονομική κατάσταση του Δήμου και δεν θα αφήσει χρέη και βάρη στις επόμενες γενιές.

Η πρόταση μας είναι γνωστή: Τα προγράμματα αυτά να διενεργούνται από τις υπηρεσίες του δήμου, με δασκάλους που θα προσλαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και με αντικειμενικά κριτήρια, με τιμολογιακή πολιτική που θα υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και θα έχει σκοπό τη βιωσιμότητα του προγράμματος και όχι την παραγωγή κέρδους ή την εξυπηρέτηση των πελατειακών δικτύων της διοίκησης.

Θέλουμε ΣΤΡΟΦΗ του πολιτισμού ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΩΣ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ σε εκδηλώσεις που θα προάγουν ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, που θα υποστηρίζουν και καλλιτέχνες που ζουν και αναπνέουν στην πόλη μας.

Ο παρών προϋπολογισμός δεν δίνει τέτοια κατεύθυνση, αλλά φαίνεται σαν να επιδιώκεται να γίνει το Μαρούσι ένα τεράστιο Μητροπολιτικό Πολιτιστικό Κέντρο αδιαφορώντας για το κόστος, ένας χώρος όπου οι ιδιώτες θα έχουν τον πρώτο λόγο στο «προϊόν» του αθλητισμού και πολιτισμού (βλέπε 1 εκατ. ευρώ).

Όμως, τον λογαριασμό στο τέλος θα τον πληρώσουν οι πολίτες του Αμαρουσίου. Αυτό έχει διδάξει η πρόσφατη ιστορία.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ