Προϋπολογισμός 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ για τον προϋπολογισμό του 2016 στην ειδική συνεδρίαση του ΔΣ στις 10-11-2015

Ο προϋπολογισμός, πέραν των οριζομένων σε τεχνοκρατικό επίπεδο, πολιτικά οφείλει να αποτυπώνει τις πολιτικές επιλογές, τις κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις και τελικά τις αυτοδιοικητικές ευαισθησίες της δημοτικής αρχής που τον προτείνει.

Σε αυτήν την πολιτική προσέγγιση πρόκειται να σταθώ, άλλωστε είναι γνωστό ότι το γνωστικό μου αντικείμενο δεν μου επιτρέπει να μιλήσω τεχνοκρατικά επί οικονομικών θεμάτων. Επιλέγω δε να αποφύγω την απονεύρωση της πολιτικής ουσίας που επιβάλλουν οι  «λογιστικού τύπου» διατάξεις που αφορούν την κατάρτισή του.

Ο προϋπολογισμός που εισάγεται σήμερα, αποτελεί μία γενικόλογη περιγραφή κωδικών που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων για τις πολιτικές προθέσεις της διοίκησης, γεγονός το οποίο θεωρώ σκόπιμο, προκειμένου ακριβώς να αποκρυβούν οι πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης.

Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις, σε ό,τι αφορά στον τομέα της Παιδείας και θα ευχαριστήσω θερμά και δημοσίως τον κ. Βασίλη Μπούρα, Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, για την καταλυτική συμβολή του.

Στον κωδικό 2119.002 (έσοδα) με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΗΧ» ως τις 31/7/2015 διαμορφώθηκε το ποσό των 550.000 ευρώ, βεβαιώθηκε ως τις 31/7/2015 το ποσό των 553.289,06 ευρώ  και εκτιμάται ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους το ποσό αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο.

Παράλληλα όμως, στον κωδικό 00.6711.004 (δαπάνες)  με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΦΗΧ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ως τις 31/7/2015 διαμορφώθηκε το ποσό των 597. 261,26 ευρώ, εντάλθηκε ως τις 31/7/2015 το ποσό των 140.000 ευρώ  και εκτιμάται ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί στις 420.000 ευρώ.

Γιατί αποδόθηκε στις σχολικές επιτροπές τόσο σημαντικά λιγότερο ποσό από αυτό που βεβαιώθηκε; Και κυρίως γιατί η πρακτική αυτή συνεχίζεται συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια;

Η λογική του ότι κάνουμε έργα στα σχολεία που η αξία τους είναι αποτιμητή σε χρήμα δεν επαρκεί, αφ’ ενός γιατί απάδει από τους ορισμούς του νόμου για την απόδοση των πόρων αυτών και αφ’ ετέρου γιατί ουδέποτε δόθηκε έστω και ενδεικτικός κατάλογος των έργων που έχουν γίνει στα σχολεία και της αξίας τους, σε αντιστάθμισμα των μη αποδοθέντων ΦΗΧ.

Στον ίδιο τομέα, υπενθυμίζω τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής για κάλυψη του ποσού που οφείλουν οι Σχολικές Επιτροπές για τη ΔΕΗ (για το οποίο έχουν εκδοθεί εναντίον τους από τον Δήμο και διαταγές πληρωμής) είτε μέσω των μη καταβληθέντων ΦΗΧ, είτε μέσω εκτάκτων επιχορηγήσεων. Πού είναι οι αντίστοιχες εγγραφές στον προϋπολογισμό που θα δικαίωναν τις δεσμεύσεις αυτές;

Πάλι στην παιδεία, προκύπτει ότι οι πόροι που προέρχονται από ΣΑΤΑ δεν δείχνουν να αποδίδονται, τουλάχιστον εγκαίρως, καθώς στον κωδικό 00.6711.005 (δαπάνες) με τίτλο «Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» που διαμορφώθηκαν στα 104.942,35 ευρώ έως τις 31/7/2015,  ποσό που εκτιμάται ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχει αποδοθεί στο σύνολό του, παρόλαυτά, έως τις 31/7/2015 δεν έχει ενταλθεί τίποτα!

Κι αυτό παρά το ότι στον κωδικό 5123.001 (έσοδα) δείχνουν ότι εισπράττονται. Ίσως θα έλεγε κανείς, ότι θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι που τουλάχιστον προβλέπεται να αποδοθούν έως το τέλος του έτους και να αναζητήσουμε αμεσότητα στις αποδόσεις σε μιαν άλλη χώρα, ή σε μιαν άλλη ζωή… Συγχωρείστε με που αν και το κατανοώ, δυσκολεύομαι να το αποδεχτώ…

Από τον προϋπολογισμό επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Δήμος πράγματι θα καλύψει τη μείωση του μισθού των σχολικών καθαριστριών κατά 10% όπως υπήρχε δέσμευση εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές της δημοτικής αρχής, θα έπρεπε να προκύπτουν από μία συμμετοχική διαδικασία, μέσα από την οποία θα καταρτιζόταν ένας συμμετοχικός προϋπολογισμός: οι φορείς μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, θα υποδείκνυαν τις προτεραιότητές τους, τις ανάγκες τους και τις απόψεις τους, ώστε αυτές να υλοποιηθούν από τη διοίκηση αποτυπωνόμενες στον προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο εδώ δεν συνέβη.

Επίσης, αποκρύπτεται η φθίνουσα πορεία των κρατικών πόρων των Δήμων λόγω των Μνημονιακών πολιτικών, και η δυστοκία είσπραξής τους, που αποτελεί ένα από τα μείζονα και διαχρονικά  προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, καθώς η στενότητα στη διασφάλιση των πόρων περιορίζει τις εναλλακτικές λύσεις των διοικήσεων με αποτέλεσμα την περιορισμένη ανταπόκρισή τους σε πάγιες ανάγκες.

Ο εισηγούμενος προϋπολογισμός, είναι ένας προϋπολογισμός μέσα από τον οποίο δεν διαφαίνεται σχέδιο, αλλά μία αποσπασματική διάθεση πόρων. Αυτό φαίνεται από τις δράσεις που προϋπολογίζει η διοίκηση για την καθαριότητα αλλά και γι έργα όπως πχ η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ, καθώς ούτε στον προϋπολογισμό (ούτε φυσικά στο τεχνικό πρόγραμμα) προβλέπεται σύνταξη μελέτης βιώσιμης κινητικότητας προκειμένου ως έργο να ενταχθεί σε ένα συνολικό σχεδιασμό και να λειτουργήσει προς όφελος της πόλης.

Στον προϋπολογισμό δείχνουν να απορροφώνται χρηματοδοτήσεις και να διατίθενται πόροι χωρίς να υπάρχει προετοιμασία ορθής και συντεταγμένης υλοποίησης των έργων που τους αφορούν ενώ η διάθεση των πόρων γίνεται χωρίς να προκύπτει σαφές πλαίσιο και σχέδιο προτεραιοτήτων, γι’ αυτό είμαι αντίθετη.

 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 του Δήμου, στη συνεδρίαση του ΔΣ της 10-11-2015

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, αποτυπώνει τον προσανατολισμό της Διοίκησης αναφορικά με τα έργα που επιθυμεί να υλοποιήσει στην πόλη.

Παρόλο που δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να μην συμφωνεί επί της αρχής της πραγματοποίησης έργων για τους δημότες, η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται ορθολογικά, ώστε  οι δράσεις να μην είναι αποσπασματικές, διακινδυνεύοντας τα χρήματα των δημοτών μας να σπαταληθούν σε αμφίβολης αποτελεσματικότητας επιλογές.

Το τεχνικό πρόγραμμα που καλούμαστε να ψηφίσουμε είναι πλασματικό, καθώς αν από το σύνολο των ποσών που προβλέπεται ότι θα διατεθούν για έργα αφαιρεθούν οι χρηματοδοτήσεις από διάφορους φορείς που πρέπει να διατεθούν προς ορισμένη κατεύθυνση, απομένουν συγκριτικά ελάχιστα χρήματα (περί τα 2.600.000 ευρώ) που μπορούν να διατεθούν ελεύθερα, πράγμα που τελικά σημαίνει ότι ελάχιστα από τα αναγραφόμενα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν πραγματικά, παρά τις αντίθετες εγγραφές στο Τεχνικό πρόγραμμα.

Επίσης, δυστυχώς, όπως και πέρυσι, το Τεχνικό Πρόγραμμα που καλούμαστε να ψηφίσουμε, είναι αόριστο και αποσπασματικό.

Για παράδειγμα, βρίθει από κωδικούς που αφορούν διαμορφώσεις χώρων (πχ αμαξοστασίου, χώρου στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων, χώρου για την εγκατάσταση

τοπικών συστημάτων διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων κλπ) χωρίς όμως να προσδιορίζει ποιοι είναι οι χώροι αυτοί, ώστε να καθίσταται εφικτή η διαπίστωση ή ο έλεγχος για την καταλληλότητά τους και να μην δαπανώνται δημοτικοί πόροι για έργα τα οποία μπορεί εν τέλει να μην ικανοποιούν βέλτιστα το στόχο τους. Απόδειξη σε αυτό είναι η απάντηση της Διοίκησης που παραδέχτηκε ότι άνοιξε τους κωδικούς και προϋπολόγισε ποσά σε αυτούς χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι οι χώροι, απλά και μόνο επειδή υπέθεσε ότι το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων που ακόμη δεν υφίσταται, θα απαιτούσε κάτι τέτοιο…

 

Απόδειξη της αποσπασματικότητας είναι επίσης η για μία ακόμη χρονιά πρόβλεψη δράσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίες εμπεριέχονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τιμολογούνται χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων ώστε να καθίσταται σαφές το τι χρειαζόμαστε, σε ποια έκταση. Παρατηρώ δε ότι  δράσεις που αφορούν τα απορρίμματα μεταβάλλονται σήμερα σε σχέση με τις αντίστοιχες, όπως προβλέπονταν το έτος 2015, πχ ο κωδικός 20-7326.004 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» του ΤΟ 2015 σήμερα διαμορφώθηκε σε 20-7326. …με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ». Εδώ υπάρχει σαφής εξαίρεση μίας περιοχής του Αμαρουσίου από το σύστημα της υπόγειας αποκομιδής απορριμμάτων, χωρίς να εξηγείται ο λόγος της εξαίρεσης και το κριτήριο της επιλογής. Όμως, η αλλαγή αυτή καθ’ αυτή, δεν είναι τόσο το πρόβλημα, όσο η προχειρότητα και η έλλειψη συστηματικότητας και οργάνωσης στην ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα που αργότερα αποδεικνύονται τεχνικά ανέφικτα.

 

Επαναλαμβάνω δε, ότι ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί ένα ενιαίο αντικείμενο, και γι αυτό δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται οι μελέτες και να κατατέμνεται.

 

Παράλληλα, είναι σαφές ότι στο Τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται έργα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς ή τους συνδυασμούς του ΔΣ. Πάλι στον τομέα των απορριμμάτων, υποβλήθηκαν οι πυλώνες του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων χωρίς να υπάρξει συνεννόηση με κανέναν για το ποιοι θα είναι αυτοί και δόθηκε εντολή για εκπόνηση του τελικού σχεδίου βάσει των πυλώνων αυτών. Μήπως απλά για να προκύψει ένα σχέδιο που να δικαιώνει τις προβλέψεις του Τεχνικού προγράμματος και της επιλογές τις διοίκησης;  Πέραν του παραδείγματος των απορριμμάτων, υπάρχει και το παράδειγμα του Κτήματος Καρέλλα: Ανεξαρτήτως της συμφωνία μας ή μη στη δημιουργία πολιτιστικών χώρων, ποια διαβούλευση προηγήθηκε για τη δημιουργία υπαιθρίου θεάτρου στο εν λόγω ακίνητο; Πώς αυτό θα κατασκευαστεί; Και γιατί η Διοίκηση, παρά τα αιτήματά μας, αποφεύγει να ανοίξει μία συζήτηση για τη συνολική τύχη του Κτήματος Καρέλλα;

 

Τέλος, στην πολυσυζητημένη «Βιοκλιματική», βλέπουμε ότι σήμερα προβλέπονται μελέτες που όφειλαν να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ότι δεν προβλέπεται μελέτη βιώσιμης κινητικότητας και ότι για την περιοχή δεν προβλέπονται έργα απαραίτητα για τα οποία δεσμεύθηκε η Διοίκηση όπως διαμόρφωση της Φραγκοκλησιάς από οδό Ευζώνων έως Κορυτσάς και η προέκταση της οδού Ευζώνων ως τον πεζόδρομο. Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται ότι το προς ψήφιση Τεχνικό Πρόγραμμα  είναι πρόχειρο, στερείται συνολικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού με αποσπασματικές δράσεις, χωρίς ιεράρχηση και αψηφά τις απόψεις των πολιτών.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.