Τοποθέτηση της Αικ. Ψάλτη για τον Προϋπολογισμό 2016 του Δήμου Αμαρουσίου