Τοποθέτηση Π. Κούκουζα για το τεχνικό πρόγραμμα 2016 του Δήμου