Συνάντηση την Παρασκευή στις 7:30 στο καφενείο “Οι Μουριές”