ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο της 9-2-16