ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Αναλυτικό μας Πρόγραμμα
Το Αναλυτικό μας
Πρόγραμμα

[gview file=”https://giatomarousi.gr/wp-content/uploads/2014/05/εκλογικο_προγραμμα.pdf”]