Αναπάντητα ερωτήματα για τη δημοτική συγκοινωνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχόλιο για τις απαντήσεις της διοίκησης στο δημοτικό συμβούλιο της 25ης Νοεμβρίου στην ερώτηση για τη δημοτική συγκοινωνία που είχε καταθέσει η Μαίρη Διακολιού στις 14 Οκτώβρη.

 

Στο δημοτικό συμβούλιο της 14ης Οκτωβρίου η δημοτική μας σύμβουλος Μαίρη Διακολιού είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της δημοτικής συγκοινωνίας στο Μαρούσι. Γινόταν αναφορά στις περικοπές των δρομολογίων, τη συντήρηση των οχημάτων, το κόστος, το είδος και τη συχνότητα των βλαβών που παρουσιάζουν και τις πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2015 για τη διαχείριση της Δημοτικής Συγκοινωνίας ιδίως συγκριτικά με τις αντίστοιχες των προηγουμένων ετών. Τονιζόταν επίσης η σημασία της δημοτικής συγκοινωνίας για τις οικογένειες του Αμαρουσίου, για τους μαθητές και τους νέους αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτή.

Η διοίκηση, με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας Γ. Ζήκου στο δημοτικό συμβούλιο της 25ης Νοεμβρίου 2014, θεωρεί ότι δόθηκε απάντηση στην ερώτηση της Μαίρης Διακολιού περί Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Ωστόσο, αντί πραγματικής απαντήσεως, δόθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες και όχι συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων ετών, όπως είχε ζητηθεί. Με την αποσπασματική αυτή απάντηση, δίδεται μεν η εντύπωση ότι η Διοίκηση παρέχει τις αιτηθείσες πληροφορίες, αλλά επί της ουσίας απουσιάζει η συνολική ενημέρωση επί των ζητημάτων και αποτρέπεται η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Συγκεκριμένα, η δημοτική μας σύμβουλος Μαίρη Διακολιού, είχε ρωτήσει:

-Ποιες περικοπές δρομολογίων έχουν γίνει σε όλες τις γραμμές που διασχίζουν την πόλη από το 2010, έως σήμερα; Δεν δόθηκε απάντηση.

-Για ποιους λόγους έχουν γίνει αυτές οι περικοπές και σε ποια μελέτη έχουν στηριχτεί; Δεν δόθηκε απάντηση.

-Ποιος είναι ο προϋπολογισμός και απολογισμός συντήρησης των τελευταίων τεσσάρων ετών σε δαπάνες; Δεν δόθηκε απάντηση.

-Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου του έτους 2015, ο οποιος ήδη έχει αποσταλεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (σήμερα έχει πλέον ψηφιστεί), τι ποσό δαπανών προβλέπεται για τη Δημοτική Συγκοινωνία; Είναι αυξημένο ή ελαττωμένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά από το έτος 2010 και εξής; Δεν δόθηκε απάντηση.

Μαρούσι, 9 Δεκέμβρη 2014.