Απάντηση στην εξωθεσμική παρέμβαση του κ. Πατούλη

Απάντηση στην εξωθεσμική παρέμβαση του κ. Πατούλη

 

Ο κ. Πατούλης δικαιούται, όπως και κάθε Έλληνας πολίτης, να έχει τιςπροσωπικές του απόψεις για όλα τα πολιτικά θέματα της πατρίδας μας. Εκείνο που δεν του επιτρέπεται είναι να τις προβάλλει με τη

θεσμική του ιδιότητα ως προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου.

 

Η δική του θεσμική εντολή είναι να προασπίσει τα συμφέροντα και το κύρος της Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων και τα συμφέροντα του Δήμου του σύμφωνα με το πρόγραμμα της παράταξής του για το οποίο και ψηφίστηκε αποκλειστικά.

Αντί λοιπόν να αναφέρεται διχαστικά «στη νομοθετική και εκτελεστική ανεπάρκεια των κυβερνώντων» ή να εκφέρει κρίσεις για τη «δειλία» της Κυβέρνησης, ας φροντίσει σαν εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης, να συμβάλλει σε αυτές τις κρίσιμες ώρες στην ενότητα και τη διατήρηση της ψυχραιμίας των πολιτών.

Αν σκέφτεται να πάρει «συγκεκριμένες  πρωτοβουλίες» για να μην «επιτρέψει» δυσάρεστες εξελίξεις για την πατρίδα μας ας το κάνει, αλλά όχι στο όνομα της Αυτοδιοίκησης. Ανήκει σε συγκεκριμένο κόμμα και ας δραστηριοποιηθεί από τις γραμμές του.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο σύμφωνα με το Σύνταγμα. Είναι αυτοτελής και όχι αυτόνομη για να καθορίζει την δική της πολιτική για την πατρίδα μας.

Κανείς δεν δικαιούται λοιπόν να τη χρησιμοποιεί για την αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος, την ικανοποίηση προσωπικών του επιδιώξεων ή την προώθηση αδιαφανών σχεδιασμών εξωθεσμικών κέντρων.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2015.