ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο δημοτικό συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου 2014 συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα του προϋπολογισμού του ΟΚΟΙΠΑΔΑ. Η παράταξή μας επισήμανε τις «περίεργες» μεθοδεύσεις που εφαρμόζει η Δημοτική αρχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και στις σχέσεις μεταξύ των Ανώνυμων εταιρειών του Δήμου.

Συγκεκριμένα, ο δημοτικός μας σύμβουλος Πέτρος Κούκουζας, επεσήμανε το γεγονός πως στην τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τους παιδικούς σταθμούς, τα Κ.Α.Π.Η. και την κοινωνική πολιτική του Δήμου) για το 2014, η ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (δημοτική ανώνυμη εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του Δήμου Αμαρουσίου), δεν απέδωσε στον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. τις 300.000 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί, με συνέπεια ο δήμος Αμαρουσίου να καλύψει αυτό το χρηματικό κενό, με ανάλογη επιχορήγηση. Επίσης αποκάλυψε στο δημοτικό συμβούλιο πως η ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. οφείλει συνολικά στον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 1.205.000 ευρώ, ένα χρέος που δεν εξοφλείται από το 2004.

Οι ερωτήσεις του Πέτρου Κούκουζα, τόσο προς τον πρόεδρο του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. κ. Νίκο Κάββαλο «γιατί δεν απαίτησε την είσπραξη των χρημάτων από την ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.;» όσο και προς τον πρόεδρο της ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. κ. Γιώργο Ζήκο «για ποιο λόγο δεν κατέβαλε το ποσό στον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., ένα νομικό πρόσωπο με κοινωνικό πρόσημο, τη στιγμή που έχει έσοδα από ενοίκια κτιρίων;» δεν έτυχαν πειστικών απαντήσεων. Ο κ. Ζήκος είπε πως η ΑΘΜΟΝΟΝ Α.Ε. «δεν έχει λεφτά» και ο κ. Κάββαλος δήλωσε πως η ΑΘΜΟΝΟΝ Α.Ε. «του υπέδειξε να ενεργήσει, με αυτόν τον τρόπο».

Οι ανωτέρω «απαντήσεις» προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Πέτρου Κούκουζα, ο οποίος είπε πως από τη συζήτηση αποκαλύφθηκε για ακόμα μια φορά η αδιαφάνεια που επικρατεί στα οικονομικά τόσο των ανώνυμων επιχειρήσεων του δήμου, όσο και στο σύνολο του Δήμου.

Επίσης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη δήλωση του κ. Κάββαλου πως μια ανώνυμη επιχείρηση υποδεικνύει σε ένα δημόσιο νομικό πρόσωπο πώς να ενεργεί, τη στιγμή που του χρωστά 1.205.000 ευρώ. «Δεν υποδεικνύει η ανώνυμη εταιρία που χρωστά αλλά το νομικό πρόσωπο διεκδικεί με κάθε μέσο αυτά που του οφείλονται» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Π. Κούκουζας εγκάλεσε τον πρόεδρο του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. κ. Κάββαλο, επειδή δεν έχει συμπεριλάβει το ποσό του 1.205.000 ευρώ, που χρωστά η ΑΘΜΟΝΟΝ Α.Ε., στον προϋπολογισμό του 2015 του νομικού προσώπου, προκαταλαμβάνοντας αφ’ ενός το επόμενο Δ.Σ. του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. και αφ’ ετέρου τη μη είσπραξη του ποσού που χρωστά η ΑΘΜΟΝΟΝ Α.Ε. και το 2015.

Η συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έγινε μαζί με το θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 68/2014 απόφασης Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, η δημοτική μας σύμβουλος Μαίρη Διακολιού, αρχικά ρώτησε: α) Αφού η μεταβίβαση ακινήτου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμαρουσίου» στη Δημοτική Επιχείρηση «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» συντελέστηκε με σκοπό το τίμημα να διατεθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του Νομικού Προσώπου, και ειδικότερα για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθιστώντας το έσοδο «έκτακτο ειδικευμένο», γιατί (σύμφωνα με τις παραδοχές της ίδιας της απόφασης που καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει) οι αναβαθμίσεις των βρεφονηπιακών σταθμών έγιναν από τακτικά έσοδα και όχι από το μέρος του τιμήματος που ήδη είχε καταβληθεί; Και β) Γιατί, πάντως, επιχειρείται η μετατροπή του εσόδου αυτού από έκτακτο ειδικευμένο σε τακτικό ώστε να διατεθεί σε λειτουργικά έξοδα του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, ενώ θα μπορούσε να διατεθεί για την κάλυψη υφιστάμενων ελλείψεων των παιδικών σταθμών;

Εκ των ερωτήσεων αυτών, η μεν πρώτη δεν απαντήθηκε ποτέ, η δε δεύτερη απαντήθηκε με την αποστροφή: «Έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των παιδικών σταθμών!»

Χαρακτηριστικό είναι δε, ότι η εξήγηση που δόθηκε για τη μη εγγραφή της απαίτησης του ΟΚΟΙΠΑΔΑ από την ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ήταν ότι αν ενεγράφετο, ο προϋπολογισμός θα ήταν …πλασματικός!

Στην τοποθέτησή της επί του ίδιου θέματος, η Μαίρη Διακολιού είπε τα εξής:

«Όπως  προέκυψε από την αντίφαση μεταξύ των εξηγήσεων των προέδρων των δύο νομικών προσώπων, ΟΚΟΙΠΑΔΑ και ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ, σχετικά με το λόγο μη αποπληρωμής του τιμήματος της μεταβίβασης, όπου ο μεν είπε πως είναι η μη ανάλωση της ήδη καταβληθείσας δόσης και ο δε είπε ότι ο λόγος είναι ότι η ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ δεν έχει χρήματα, η Διοίκηση πάσχει από κακή συνεννόηση των νομικών της προσώπων και έλλειψη συντονισμού σε θέματα που αφορούν υψηλά ποσά τα οποία μάλιστα προορίζονται για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής!

»Ο δε Πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, έμμεσα παραδέχτηκε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι πλασματικός, διότι στον προϋπολογισμό του Δήμου αναγράφονται όλες οι απαιτήσεις του από τρίτους και παράλληλα γίνεται ειδική σημείωση για τις ‘προβλέψεις μη είσπραξης’.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου σχετικά με το γιατί να διατεθούν τακτικά έσοδα για τις αναβαθμίσεις των βρεφονηπιακών σταθμών τη στιγμή που υπήρχε ειδικό κονδύλιο προς τούτο, ενώ η απάντηση ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν ανάγκες από άποψη υποδομών, αποτελεί μία τραγική θέση που είναι φανερή σε όλους τους γονείς με παιδιά στους παιδικούς σταθμούς».

Τέλος, το σημείο της μη εγγραφής του ποσού των 1.205.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2015, σχολίασε και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ και ΕΡΓΟ για το Μαρούσι» Κατερίνα Ψάλτη, λέγοντας χαρακτηριστικά : «ό,τι δεν εγγράφεται, δεν διεκδικείται» και πως «η διοίκηση του Δήμου θα είναι υπόλογη εάν δεν εισπραχτούν αυτά τα χρήματα από τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», συμπληρώνοντας πως «εάν μπει σε εκκαθάριση η ΑΘΜΟΝΟΝ τότε ο Δήμος θα έχει πρόβλημα».

 

Μαρούσι, 12 Δεκεμβρίου 2014.


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.