Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την Τετάρτη 26-11-14 συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διαχειριστεί την υπόθεση του νέου Περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα της Αττικής.

Σημειώνουμε ότι στο νέο Δ.Σ συμμετέχουν από την παράταξη μας, η Μ. Διακολιού, δημοτική σύμβουλος και ο Π.Δαμιανός, περιφερειακός σύμβουλος.

Επίσης συμμετέχει και ο Μαρουσιώτης αντιπεριφερειάρχης Γ. Καραμέρος.

Σας προωθούμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ:

http://www.thessi.gr/index.php/-mainmenu-144/2012-04-30-08-17-08/27592–60-24-36-