Ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου

Διαβάστε την ερώτηση που κατέθεσε στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου ο Πετρος Κούκουζας, δημοτικός σύμβουλος και εκ νέου υποψήφιος με τον Συνδυασμό μας.

Ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο
(συνεδρίαση της 18ης Μάρτιου 2014)

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Βασιζόμενος στην απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού (06.03.2014) σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΣΥνασπισμού ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), που αφορά στο GOLDEN HALL και αναφέρει:

1.    «με την εν λόγω διάταξη του ν. 4179/2013 σκοπείται η εξομοίωση της οικονομικής επιβάρυνσης και αντιμετώπισης των ολυμπιακών ακινήτων με όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα.»
2.    «Έτσι ήδη με το άρθρο 17 παρ. 8 του ν. 3986/2011 προβλέφθηκε ότι τα ολυμπιακά ακίνητα υπόκεινται και αυτά σε ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, όπως τα λοιπά δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1.    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι σήμερα με βάση τα ανωτέρω, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δήμου μας ;
2.    Κάνοντας χρήση των διατάξεων των αναφερόμενων νόμων γιατί δεν ορίζει ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στα εμπορικά καταστήματα του GOLDEN HALL και στους υπόγειους χώρους στάθμευσης, όπως έχει δικαίωμα ;
3.     Σκοπεύει η δημοτική αρχή να κάνει χρήση της διάταξης του νόμου 1828 του 1989, άρθρο 25 παράγραφος 12(14), περί δημοτικών τελών, που δίνει το δικαίωμα στο δημοτικό συμβούλιο να επιβάλλει δημοτικά τέλη μέχρι και στο εικοσαπλάσιο της πρώτη κατηγορίας δημοτικών τελών, στις μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις του GOLDEN HALL;