Λ. Μαγιάκης: ΟΧΙ στην υποθήκευση του Δήμου στους ιδιώτες