Κοινή δήλωση των δημοτικών συμβούλων Λ. Μαγιάκη και Αικ. Ψάλτη σχετικά με τη ΣΜΠΕ για το Mall

Αποτέλεσμα εικόνας για ψαλτη μαγιακης φωτο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Κοινή δήλωση των δημοτικών συμβούλων Λ. Μαγιάκη και Αικ. Ψάλτη μελών της διαπαραταξιακής επιτροπής σχετικά με τη ΣΜΠΕ του ΕΧΣ για την περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου

 Με αφορμή την πρόσκληση του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη για την πραγματοποίηση «Ανοιχτής Διαβούλευσης σχετικά με τη ΣΜΠΕ και το ΕΧΣ νομιμοποίησης του Mall (20/10/2016)» δηλώνουμε τα παρακάτω:

Κατά τη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής στις 19-10-2016 αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση ομάδας από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, νομικούς και τεχνικούς επιστήμονες, προκειμένου να διατυπώσουν εμπεριστατωμένα, από πλευράς Δήμου, τους λόγους για τους οποίους η ΣΜΠΕ, έτσι όπως προτάθηκε από το φορέα του έργου(LAMDA), δεν γίνεται αποδεκτή.

Οι θέσεις της Επιτροπής θα εισήγοντο στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης  και την αποστολή  γνωμοδότησης του Δήμου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ .

Η διοργάνωση Ανοιχτής Διαβούλευσης παρουσία του Υπουργού ΥΠΕΝ και της Περιφερειάρχη Αττικής στο Δήμο, κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου, αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα.

Πλην όμως η ημερομηνία διοργάνωσης της ανωτέρω Ανοιχτής Διαβούλευσης πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μας βρίσκει σύμφωνους και  αποφασίσθηκε μονομερώς από τον κ. Δήμαρχο.

Δηλώνουμε ότι η συμμετοχή μας στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή έγινε με γνώμονα τη συσπείρωση των μεγαλύτερων δυνατόν δυνάμεων προς το συμφέρον της πόλης.

Το ίδιο πιστεύουμε ότι ισχύει και για τις άλλες παρατάξεις που συμμετέχουν καθώς και τους εκπροσώπους των φορέων.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εξουσιοδοτούμε τον οποιονδήποτε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τον κ. Δήμαρχο, να ομιλεί εκ μέρους της Διαπαραταξιακής, χωρίς  προηγούμενη συζήτηση και συγκατάθεση μας.