Ο αγώνας ενάντια στη ΣΜΠΕ για το Mall θα συνεχιστεί

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ο αγώνας ενάντια στη ΣΜΠΕ για το Mall θα συνεχιστεί

Δημοσιεύτηκε στις 16-12-2016 η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη ΣΜΠΕ του Mall με 17 ημέρες καθυστέρηση από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή, που ψηφίστηκε μόνο από 21 (από τους 25) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και καταψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας, επί της ουσίας, κάνει αποδεκτή τη ΣΜΠΕ με παρατηρήσεις.

Αγνοήθηκε με αυτό τον τρόπο η ομόθυμη και ομόφωνη απόφαση των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου,σε τρεις συνεδριάσεις της, ότι η ΣΜΠΕ δεν γίνεται αποδεκτή.

Για μια ακόμα φορά, μετά τις μεθοδεύσεις της διοίκησης Τζανίκου στο παρελθόν, η διοίκηση Πατούλη συντάσσεται με τα συμφέροντα της LAMDA και συγκαλύπτει στην πράξη τις συνέπειες από το περιβαλλοντικό “έγκλημα” που έχει διαπραχθεί σε βάρος της πόλης.

Η παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ αποφάσισε σε πρόσφατη ανοιχτή συγκέντρωση, που πραγματοποίησε το Σάββατο 10-12-2016, να συνεχίσει τον αγώνα της, ενημερώνοντας τους κατοίκους και παρεμβαίνοντας στην πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ.