Συνάντηση με τη διεύθυνση της Πολεοδομίας του Δήμου

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, αντιπροσωπεία του Συνδυασμού «Ενότητα, Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι» αποτελούμενη από τους Μαρία Βερνάρδου, Νίκο Καρούσο, Λευτέρη Μαγιάκη και Κώστα Ποντικόπουλο, συναντήθηκε με τη διεύθυνση της Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα κυριότερα πολεοδομικά προβλήματα της πόλης, καθώς και θέματα λειτουργίας της διεύθυνσης Πολεοδομίας που έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα επιστημονικού.

Ο Συνδυασμός θέλει να επισημάνει το σημαντικό ζήτημα που αφορά στην καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων της πόλης που είναι σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχουν ακόμα αποπληρωθεί οι απαλλοτριώσεις από τον Δήμο, με κίνδυνο να χαθούν.

Τονίζεται επίσης ότι παρόλο που η Διοίκηση Πατούλη είχε δεσμευτεί εδώ και πολλά χρόνια ότι θα συστήσει ειδική επιτροπή που θα εξετάσει το θέμα, δεν έχει ακόμα κάνει τίποτα.

Η αδράνεια είναι πηγή πολλών προβλημάτων και ο Συνδυασμός μας θα επιδιώξει η συνέπεια στο λόγο και τις δράσεις να είναι βασική αρχή διακυβέρνηση του Δήμου.

Διαβάστε τις προτάσεις μας για την πολεοδομία