Προς: Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αμαρουσίου κ. Σμυρνή
Κοιν.: Μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης, Δημοτικό Συμβούλιο

Καταρχήν να χαιρετίσω τα μέλη, αλλά και όσους παρακολουθούν τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και να ευχηθώ υγεία σε όλους.

Η σημερινή διαδικτυακή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Διαβούλευση επί της αρχικής πρότασης που αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2023» προφανώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης συνεδρίαση. Γίνεται αναφορά στο αρθρο. 78 Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α/09-072022), ωστόσο θα μπορούσε η συνεδρίαση να γίνει έστω με μικτή διαδικασία. Εκτός αν τα στοιχεία από την πορεία του covid 19, καθώς και οι προβλέψεις για την γρίπη επιβάλλουν την εξ αποστάσεως συνεδρίαση.

Από τα 63 τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης τα 47 είναι εκπρόσωποι Συλλόγων και τα 16 μέλη που προέκυψαν από κλήρωση. Προσωπικά ανήκω στην κατηγορία των μελών που προέκυψαν από κλήρωση. Για το λόγο αυτό θεωρώ σκόπιμο να τοποθετηθώ σε θέματα που αφορούν λιγότερο ή περισσότερο όλους τους Δημότες και όχι σε θέματα που αφορούν κυρίως την Κοκκινιά όπου μένω.

Πριν την τοποθέτησή μου σε αυτό καθαυτό το Σχέδιο Τεχνικού προγράμματος 2023 θεωρώ ότι θα ήταν θετικό για τα μέλη της ΕΔ να γνωρίζουν κάποια στοιχεία τα οικονομικά του Δήμου καθώς και την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2022 ήτοι:

 • Ποιος ο τελικός προϋπολογισμός για το έτος 2022 και ποιο το ποσοστό υλοποίησης του μέχρι τώρα;
 • Ποιες οι μεγάλες οφειλές οφειλετών προς το Δήμο;
 • Ποιες οι μεγάλες οφειλές του Δήμου προς τρίτους;
 • Ποια τα αποθεματικά του Δήμου ;
 • Ποια η ως τώρα αποτίμηση της υλοποίησης του ΤΠ του 2022;
 • Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι χρηματοδοτήσεις των υλοποιούμενων έργων σε σχέση και με τους αρχικούς προϋπολογισμούς και κατά πόσο μπορούν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης;

Θα ήθελα επίσης να θέσω προς τη Δημοτική Αρχή τα εξής ερωτήματα που αφορούν το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023, τα οποία κατά τη γνώμη μου έπρεπε να απαντώνται σε εισαγωγικό σημείωμα στο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος:

 • Ποιοι οι κυρίαρχοι στόχοι του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος 2023;
 • Ποια έργα ιεραρχούνται ως επείγοντα;
 • Ποιες οι πιο σημαντικές διαφορές επιλογών του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος 2023 έναντι του 2022 και των προηγούμενων ετών γενικότερα;
 • Ποια η σημασία του προβλήματος του ΚΑΖΙΝΟ στο σχεδιασμό του Τεχνικού Προγράμματος του 2023

Η ΕΔ συνέρχεται για προτάσεις βελτίωσης του σχεδίου, αλλά και για την προώθηση της υλοποίησής του κατά τη γνώμη μου. Με αυτή τη σκέψη επαναφέρω την πρότασή μου να γίνει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα τη Διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση στο Δήμο μας στην οποία:

 • Να συζητηθεί το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμο μας (έκδοση Απρίλιος 2021).
 • Να αναλυθούν οι άμεσες υποχρεώσεις και οι στόχοι που προκύπτουν από την ΕΕ και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του 2020.
 • Να γίνει ενημέρωση της ΕΔ για τις ως τώρα ενέργειες του Δήμου για την ανακύκλωση και συζήτηση για μέτρα αποτελεσματικότερης προώθησής της.
 • Να προωθηθούν ενημερωτικές δράσεις, ιδιαίτερα με την ενεργό συμμετοχή των μελών της ΕΔ

Τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες θεωρώ ότι είναι την παρούσα χρονική περίοδο:

 1. Η ακρίβεια και το ενεργειακό

Τα δύο αυτά θέματα δείχνουν να μην εμπίπτουν άμεσα στο σχεδιασμό του τεχνικού προγράμματος του Δήμου όμως δεν μπορεί παρά καθορίζουν τη δράση του σε θέματα όπως:

 • Προβλήματα διαβίωσης οικογενειών με συνήθη οικονομικά προβλήματα αλλά και προβλήματα δανείων
 • Προβλήματα στέγης και εξώσεων
 • Προβλήματα των δημοτών για πληρωμές σε «Κοινοφελείς οργανισμούς»
 • Θέρμανση και ηλεκτροφωτισμός σχολικών μονάδων
 • Συντήρηση και λειτουργικότητα αθλητικών εγκαταστάσεων παιδικών χαρών και δημόσιων χώρων
 • Ηλεκτροφωτισμός της πόλης
 1. Προβλήματα που αφορούν τη νεολαία

Η αύξηση των κρουσμάτων αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων δεν μπορεί να υποτιμάται (σε σχολεία της περιοχής μας υπήρξαν ήδη κρούσματα φασιστικής συμπεριφοράς).

Η αστυνόμευση δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρείται ότι αποτελεί μέτρο πρόληψης αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων.

Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός αποτελούσαν ανέκαθεν την ασπίδα προστασίας και δημιουργικής δραστηριότητας της νεολαίας. Σε αυτό τον τομέα μπορεί ο Δήμος να επενδύσει ουσιαστικά μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Από το σχέδιο τεχνικού προγράμματος, ωστόσο, τα ποσοστά των δαπανών για κοινόχρηστους χώρους για το 2023 είναι πολύ μικρό (Πίνακας με στοιχεία από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος που ακολουθεί).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ20232022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ. 2023ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤ. 2023ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ. 2022ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤ. 2022
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 386 ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ250.00060.000 (24%)200.000200.000 (100%)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ500.00040.000 (8%)200.000200.000 (100%)

Αναφορικά με την πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου ότι αυτή θα πρέπει να είναι περισσότερο ελκυστική προς τη νεολαία, να προωθεί τη συμμετοχή και τη δημιουργική δραστηριότητα.

ΟΙ εκδηλώσεις του καλοκαιριού και τα επιμέρους τμήματα που λειτουργούν στο Δήμο δεν καλύπτουν κατά τη γνώμη μου τις ανάγκες της νεολαίας.

Στον τομέα του πολιτισμού, πέρα από τις δομές του Δήμου, θα μπορούσαν να υποστηριχθούν οι ήδη υπάρχουσες μη δημοτικές δομές (όπως αίθουσες τέχνης Ζήβας αρτ, Ιδιόμελο, Θέατρο Διθύραμβος κλπ.) αν μη τι άλλο και με δυνατότητα ανάρτησης των προγραμμάτων τους στον ιστότοπο του Δήμου.

Είχα και παλαιότερα διατυπώσει την ιδέα για δημιουργία (από τη νεολαία κυρίως) μόνιμης εθελοντικής ομάδας για την πυρασφάλεια του Δάσους Συγγρού. Παλαιότερα υπήρχε τέτοια ομάδα και δραστηριοποιούνταν και μάλιστα σε 24ωρη βάση όταν ήταν αναγκαίο.

Επιπλέον στις τρέχουσες συνθήκες τίθεται κατά τη γνώμη μου θέμα κατάργησης της οικονομικής επιβάρυνσης τόσο της νεολαίας, αλλά και των δημοτών γενικότερα για συμμετοχή σε αθλητικα σωματεία, κολυμβητήριο, πολιτιστικές δραστηριότητες και συναφή.

Θετική για τη νεολαία (και όχι μόνο) είναι η εκμετάλευση της γειτνίασης με το Ολυμπιακό Στάδιο και βέβαια η οριστική αποτροπή της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας στο Μαρούσι

 1. Διαχείριση απορριμμάτων Ανακύκλωση (ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα του 2022 όσο και στο σχέδιο τεχνικού προγράμματος 2023 αναγράφονται σημαντικά ποσά τόσο για ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ, όσο και για ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (1.500.000 ευρώ). Ωστόσο η πίστωση για το τρέχον έτος είναι μόλις 60.000 ευρώ (όσο και πέρυσι. Επισυνάπτεται στο τέλος συγκριτικός πίνακας 2022/2023 που αφορά στη Διεύθυνση Καθαριότητας

Επιπλέον δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόταση που να στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης, ακόμη και των βιοαποβλήτων που αποτελούν σχεδόν το 40% των συνολικών απορριμμάτων.

ΟΙ χρονικές δεσμεύσεις ωστόσο που απορρέουν από την ΕΕ αλλά και το ΕΣΔΑ τρέχουν.

Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σε προτάσεις που είχα κάνει και πέρυσι. Θα επαναφέρω όμως και πάλι την πρόταση για ειδική συνεδρίαση της ΕΔ με θέμα τη διαχείριση των Απορριμμάτων και την Ανακύκλωση

Εν κατακλείδι για το 2023 αναγράφονται για τον αρχικό προϋπολογισμό των έργων 23.579.581 ευρώ προτείνεται πίστωση στο 2023 ποσού 10.943.930 ευρώ (ήτοι ποσοστό έναντι 46,41 %) έναντι 18.508.887 ευρώ και 12.446.512 ευρώ στο 2022 (ποσοστό 67,24%), όπως φαίνεται στο συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2023 /2022
 2023 ΑΡΧ. ΠΡΟΥΠΟΛ.2023 ΠΡΟΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ2022 ΑΡΧ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 2022 ΠΡΟΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ
ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
ΟΜΒΡΙΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ1.480.0001.180.0001.854.0001.404.000
ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ10.700.2493.805.0596.210.0003.460.000
ΚΤΙΡΙΑΚΑ4.808.7012.969.7015.510.6265.284.272
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1.730.9321.475.471767.440767.440
ΔΙΕΥΘ.ΥΠΗΡ.ΔΟΜ. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡ.706.297246.292506.80086.800
     
ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ750.000100.000500.000500.000
     
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ2.868.400758.4002.448.000428.400
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘ ΚΑΘΑΡΙΟΤ535.000409.000539.000413.600
ΣΥΝ.ΝΕΩΝ ΕΓΓΡ. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡ.3.403.4001.167.4002.988.000842.000
     
ΣΥΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘ.23.579.58110.943.930 (46,41%)18.508.887 12.446.512 (67,24%)

Πέραν των όσων ανέφερα σχετικά με το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος για το 2023 του Δήμου θεωρώ υποχρέωση μου να σημειώσω κάποια γενικότερα σημεία που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο και τη λειτουργία του Δήμου, αλλά και γενικότερα θέματα που δεν εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τη στενή έννοια, αποτελούν ωστόσο κυρίαρχα θέματα για το Δήμο μας και αυτά είναι:

 1. Δημοκρατική λειτουργία του Δήμου. Το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 υποβάθμισε σε σημαντικό βαθμό τα όποια χαρακτηριστικά δημοκρατικής λειτουργίας των Δήμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υιοθέτησή τους συμβάλλει θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση στο όνομα της δήθεν αποτελεσματικότητας. Ο αποκλεισμός εκπροσώπων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου από όργανα του Δήμου κάθε άλλο παρά συμβάλλει στη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου και τη σχέση του με τους Δημότες.
 1. Χαρακτήρας του Δήμου: Δήμος για τους Δημότες ή με υπερτοπικές χρήσεις και χαρακτήρα; Από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 ο Δήμος όχι μόνο έχει αλλάξει χαρακτήρα αλλά αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Από τους 100.000 πολίτες, υπολογίζονται περί τις 70.000 δημότες, ενώ 30.000 άτομα εργάζονται στο Δήμο μας, χωρίς να είναι δημότες Αμαρουσίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι στο Δήμο μας κυριαρχούν ήδη οι υπερτοπικές χρήσεις (Μall. Περιφέρεια, κίνδυνος ΚΑΖΙΝΟ) με αποτέλεσμα να έχουν υποβαθμιστεί καθοριστικά κάποιες συνοικίες.Η κατάσταση αυτή να επιδεινώνεται αφού σήμερα είναι υπό κατασκευή καινούργια κτίρια υπερτοπικών χρήσεων επιφάνειας  άνω των 200.000 τμ, χωρίς να υπολογίζονται αυτά που θα προστεθούν στην Αμαρουσίου -Χαλανδρίου μετά  και την ένταξη της Σωρού στο σχέδιο. Δυστυχώς, ο Δήμος παρακολουθεί την κατάσταση χωρίς να επεμβαίνει όπως θα έπρεπε να είχε κάνει προ πολλών ετών προωθώντας την αναθεώρηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (πρώην ΓΠΣ).
 1. Σχέση και επικοινωνία με τους Δημότες. Πέρα από τη Δημοκρατική λειτουργία των δομών και οργάνων του Δήμου, η οποία σε σημαντικό βαθμό καθορίζεται από το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο η ανάγκη ουσιαστικής και συνεχούς επικοινωνίας του Δήμου με τους Δημότες είναι κατά τη γνώμη μου ο ακρογωνιαίος λίθος για να είναι πράγματι ο Δήμος για τους Δημότες. Από πολλές πλευρές έχει προταθεί η λειτουργία συνελεύσεων στις γειτονιές-συνοικίες του Δήμου. Στις συνελεύσεις αυτές θα μπορούσαν να αποφασίζονται προτεραιότητες για την κάθε περιοχή οι οποίες να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα στον προγραμματισμό των έργων του Δήμου.
 1. Οι συνοικίες του Δήμου. Το συγκοινωνιακό. Οι δημότες των συνοικιών έχουν κάθε δίκαιο να διαμαρτύρονται ότι αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας συγκριτικά με το κέντρο. Το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι ελλιπέστατο. Οι ελλείψεις σε προσωπικό διαιωνίζονται και οι συνθήκες εργασίας τους είναι σε κακή κατάσταση. Η πυκνότητα δρομολογίων ξεπερνάει τη μια ώρα στις περισσότερες διαδρομές. Με αυτά τα δεδομένα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως αυτές οι συνθήκες ευνοούν τη χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων και σε τελευταία ανάλυση τα έσοδα του ιδιώτη από τη διαχείρισή του parking της Ευτέρπης.
 1. Δάσος Συγγρού. Αναπόφευκτα θεωρείται συνεχώς ανοιχτό το ζήτημα αφού οι βλέψεις για «αξιοποίησή του», έρχονται από πολύ παλιά και δεν σταματούν από ότι φαίνεται ούτε στις μέρες μας (πολύ πριν από τους Βορίδη, Καραμέρο Τζανίκο και άλλους). Το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για το Δάσος Συγγρού -(16/7/2020) πρέπει κατά τη γνώμη μου να αποτελεί την απάντηση σε όσους έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους αλλαγή του χαρακτήρα του Δάσους Συγγρού. Παραθέτω στο τέλος της τοποθέτησής μου ολόκληρο το ψήφισμα για όσους δεν το έχουν υπόψη τους.

Πάντως η επισκεψιμότητα του δάσους έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στις συνθήκες της Πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί γονείς κάνουν παιδικά parties χωρίς να επιβαρύνουν με απορρίμματα το χώρο και προφανώς έτσι ενισχύει την αγάπη των παιδιών προς το δάσος και την προστασία του.

Κλείνοντας την τοποθέτηση μου είμαι στη διάθεση της Επιτροπής για οποιαδήποτε ενέργεια και δραστηριότητα αφορά την προώθηση της ανακύκλωσης στο Δήμο μας.

Με εκτίμηση

Χριστίνα Κιτσάκη

Τ. Επικ. Καθ. ΓΠΑ

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για το Δάσος Συγγρού – (16/7/2020)

«Το Κληροδότημα της Ιφιγένειας Α. Συγγρού που αποτελεί δημόσιο αγαθό, είναι η έδρα ενός ιστορικού ιδρύματος της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, χώρος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τόπος αθλητικής άσκησης και επαφής με τη φύση, νησίδα του αττικού τοπίου και περιβάλλοντος. Το Δάσος Συγγρού, που βρίσκεται, στο μεγαλύτερο τμήμα του, εντός των ορίων του δήμου Αμαρουσίου αποτελεί τον πιο σημαντικό πνεύμονα πρασίνου εντός της πόλης μας και του Βόρειου τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με το ΓΠΣ του Αμαρουσίου είναι χαρακτηρισμένο ως περιαστικό δάσος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Η διαχρονικά εντεινόμενη υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και η υποστελέχωση του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε.) (διαχειριστή του δάσους Συγγρού) έχει δημιουργήσει δομικά προβλήματα στην πυροφύλαξη, στον έλεγχο τήρησης του κανονισμού των επισκεπτών, στον καθαρισμό του, στην εν γένει προστασία του δάσους, στη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του Ι.Γ.Ε..

Το δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου, τα τελευταία χρόνια, έχει τοποθετηθεί υπέρ της προστασίας του από οποιαδήποτε επιβουλή και καταστρατήγηση του κληροδοτήματος της Ιφιγένειας Συγγρού.

Σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου επικαιροποιεί τη θέση του και δηλώνει πως:

•          Αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια να «αξιοποιηθεί» το δάσος με εμπορικούς όρους (π.χ. ιδιωτικοποίηση του χώρου στάθμευσης).

•          Αντιτίθεται στην αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα του Δάσους Συγγρού και την μετατροπή του σε πάρκο αναψυχής και τουριστικό προορισμό είτε μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., είτε άλλου τρόπου. Είναι αντίθετο σε κάθε απόπειρα καταστρατήγησης της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης όλων των πολιτών στο δάσος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

•          Στηρίζει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών και εργασιών προκειμένου να προστατευτεί η δασική έκταση με σύγχρονο μηχανισμό πυροπροστασίας και γενικότερα να προφυλαχτεί ο χώρος.

•          Στηρίζει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών και εργασιών προκειμένου τα κτιριακά σχολικά συγκροτήματα και η φιλοξενούμενη εκπαιδευτική κοινότητα εντός του Κτήματος Συγγρού να λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτης ασφάλειας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

•          Στηρίζει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών και εργασιών προκειμένου τα κτίρια και οι πολιτιστικές – αθλητικές υποδομές του κληροδοτήματος να τύχουν της απαιτούμενης ανακαίνισης και συντήρησης και να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο υφίστανται.

•          Στηρίζει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών και εργασιών προκειμένου το κτήμα να είναι πάντα καθαρό, ευπρεπές και ασφαλές για τους επισκέπτες του.

•          Ενθαρρύνει την αυστηροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας εντός του Κληροδοτήματος.

•          Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τη Διοίκηση του ΙΓΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

o          Για την κοινοποίηση του παρόντος ψηφίσματος

o          Για την εξεύρεση ενός δυναμικού πλάνου χρηματοδότησης των αναγκών του κληροδοτήματος και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού

Οι Διευθύνσεις πολιτικής προστασίας και καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου θα συνεχίσουν να συνεπικουρούν με όλες τους τις δυνάμεις στο έργο της διοίκησης του ΙΓΕ για την προστασία του Δάσους και ο Δήμος με ειδικές δράσεις επικοινωνίας θα συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες για την συμμετοχή τους προάσπιση αυτού του τόσο σημαντικού πνεύμονα πρασίνου για όλη την Αττική».

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗPΙΟΤΗΤΑΣΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. 2023ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2023ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022
20-7311.001ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ74.40074.40074.40074.400
20-7321.002ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ -ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ30.00030.00030.00030.000
20-7324.001ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)

300.00030.000
20-7326.001ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ150.000150.000


20-7326.006ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ240.00090.000240.000

90.000

20-7331.001ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ74.00074.00074.00074.000
20-7311.002ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΜΑ1.500.00060,000.001.500.00060.000
20-7324.001ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ)300.00030.000
20-7326.005ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ500,000.00 €250,000.00130.00050.000

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2,868,400.00758,400.002.048.400


ΜΕΛΕΤΕΣ
20-7413.001ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ74,000.00 €74,000.0074.00074.000
20-7413.006ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΜΑ180,000.00 €180,000.00180.000180.000
20-7412.002ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ74,000.00 €74,000.0074.00074.000
20-7413.002ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ37,000.00 €37,000.0037.00037.000
20-7413.004ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ150,000.00 €24,000.00150.00024.000
20-7413.003ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ20,000.00 €20,000.00ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ535,000.00409,000.00539.000413.600

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3,403,400.001,167,400.002.988.000842.000


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.